అపజయాల్ని ఖాతరు చేయకండి

subhash chandra bose

“అపజయాలను ఖాతరు చేయకండి. అవి చాలా సహజమైనవి. అంతేకాదు అవి జీవిత సౌందర్యాన్ని పెంచుతాయి. వెయ్యి సార్లు అపజయాన్ని చూసినప్పుడు మరొకసారి ప్రయత్నించాలన్న ఆదర్శాన్ని పదే పదే గుర్తు చేసుకోండి.”

                                                                               – సుభాష్ చంద్రబోస్‌

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?