బస్ డ్రైవర్.. ట్రెయిన్ డ్రైవర్.. స్క్రూ డ్రైవర్!

funny cartoons
“బస్ డ్రైవర్.. ట్రెయిన్ డ్రైవర్.. స్క్రూ డ్రైవర్!”

                                      – అయ్యప్ప (కార్టూనిస్ట్‌)

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?