రాజీ పడకూడదు!

రామకృష్ణ పరమహంస

“గమ్యం స్థిరంగా ఉండాలి.

ప్రయత్నంలో రాజీ పడకూడదు.

అప్పుడే విజయం సిద్ధిస్తుంది.”

 

       – రామకృష్ణ పరమహంస

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Open chat
1
Hello,
How can I help you?